Algemene voorwaarden

Op al onze offertes en facturen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Klik hier om onze Algemene Voorwaarden te downloaden.